This site is under maintenance, we apologize for any inconvenience. / Daar word aan die webwerf gewerk, jammer vir enige ongerief.

Jump to: navigation, search

Beefmaster beeste

Template:Cattle

Beefmaster.jpg

Beefmaster cattle have been developed by the Lasater Ranch then headquartered in Texas.

The breeding program leading to their establishment was started by Ed C. Lasater in 1908, when he purchased Brahman bulls to use on his commercial herd of Hereford and Shorthorn cattle.

The first of these bulls that he used were principally of Gir breeding, although some of the Nelore breed were also used. In 1925 he introduced Guzerat blood into the herd.

Mr. Lasater also developed a registered Hereford herd in which the cattle had red circles around each eye. In both his Brahman and Hereford breeding, milk production was stressed.

Following his death in 1930, the breeding operations came under the direction of his son, Tom Lasater, who began to combine the breeding of the Brahman and Hereford cattle and also used some registered Shorthorn bulls.

After making crosses of Brahman-Hereford and Brahman-Shorthorn, he felt a superior animal had been produced and called the cattle "Beefmaster." The exact pedigree of the foundation cattle was not known.

The breeding operations were carried on in multiple-sire herds nd rigid culling was practiced. The Lasater Ranch estimates that modern Beefmaster have slightly less than one-half Brahman blood and slightly more than one-fourth of Hereford and Shorthorn breeding.

The cattle were handled under range conditions that were often adverse, and a culling program was started based on disposition, fertility, weight, conformation, hardiness and milk production.

Stress was placed on the production of beef. No selection has been made to characteristics that do not affect the carcass, such as horns, hide or color.

The Lasater Ranch breeding program provided an interesting example of the use of mass selection in reaching a goal. Critics should recall that other breeds have been established in a similar way - a blending of breeding followed by selection for economically important points Uniformity in many breeds has been achieved only after many generations of selection.

The original concepts of Tom Lasater in developing Beefmaster cattle have continued. Selection continues for those points which were originally used by Mr. Lasater and are now known as the Six Essentials - Weight, Conformation, Milking Ability, Fertility, Hardiness and Disposition.

Considerable progress has been made in selecting cattle that give very satisfactory levels of production under the practical and often severe range conditions. Satisfaction by ranchers and creditable performance in feedlots indicate the value of stressing the important utilitarian points in developing breeding herds.Die ontwikkeling van die Beefmaster is deur die Amerikaner mnr. Tom Lasater begin en die ras is in 1954 deur die Amerikaanse departement van landbou goedgekeur. Die oorsprong van die ras gaan egter terug na die begin van die 1900’s. Mnr. Edward C. Lasater, ’n prominente beesboer van Fafurries in die suide van Texas en die vader van Tom, het in daardie tyd ’n groot kommersiële kudde van 20 000 Herefords en Shorthorns op 162 000 hektaar grond aangehou. Hy het ook ’n Hereford-stoetery gehad waarin op die teel van pigment om die oë gekonsentreer is. Dié koeie was goeie melkproduseerders, wat ’n belangrike eienskap in Lasater sr. se kudde was. Hy het die waarde daarvan in die produksie van vleis gesien.

In 1908 het Lasater sr. die eerste Brahmanbulle by sy Herefords en Shorthorns gebruik. Hoewel hy voorkeur gegee het aan die Girbulle, het hy ook Nellorre- en Guzarathbulle gebruik. Die Shorthorns was van Durham-oorsprong. Die beste Brahman-Hereford- en Brahman-Shorthornverse het hy teruggebring in die kudde en weer met Brahmanbulle gekruis. Sodoende is ’n oor-wegend Brahmankudde ontwikkel.

Toe hy in 1930 oorlede is, het Lasater jr. die bestuur van die boerdery oorgeneem. Die kudde het toe uit ongeveer 350 koeie, ’n paar Brahmanbulle, ongeveer 150 geregistreerde Herefordkoeie en ’n paar geregistreerde Herefordbulle bestaan. Later het hy ook ’n paar geregistreerde Shorthornbulle gekoop. Die Beefmaster het dus ontstaan deur ’n intensiewe program van kruisteling tussen:

• Brahmankoeie en Herefordbulle. • Herefordkoeie en Brahmanbulle • Shorthornkoeie en Brahmanbulle.

Die beste kruisdiere is met behulp van die sespuntplan van voortreflikheid vir verdere teling geselekteer. Die nageslag van bogenoemde is ingevolge ’n driehoekkruisplan deur verskillende bulle in ’n geslote kudde gedek. Dit het gelei tot ’n nuwe ras wat as die Beefmaster bekend staan. Vanuit die staanspoor is daar vir ekonomies belangrike eienskappe geselekteer. Die Beefmaster het, soos in Amerika, in Suid-Afrika vasgeskop. Vandag is dit ’n winsbees waarmee rekening gehou moet word. Die Beefmaster-beestelersgenootskap is vanjaar 21 jaar oud. Met die groei van die afgelope jaar is die toekoms van die ras blink en koester die genootskap groot verwagtinge, veral met betrekking tot die produksie-eienskappe van die ras.

Kuddeverbetering

Waar lê die kruks van ’n suksesvolle beesboerdery?

Natuurlik in die verkoopbare produk. Almal weet vrugbaarheid is die belangrikste faktor, maar die gewig van die kalweroes bepaal die grootte van die inkomste.

Die Beefmaster spog met ’n speengewigverhouding van net meer as 47 %. Dit maak die ras gesog in ’n speenkalfproduksiestelsel, want ’n groter hoeveelheid verkoopbare speenkalf (in kilogram) word met dieselfde aantal teelkoeie geproduseer. As dit deurgetrek word na ’n groot aantal koeie of oor ’n aantal jare, is die syfers indrukwekkend. Wanner Beefmasterbulle by enige ander moederlynras- of kruisraskoeie gebruik word en die boer hou die vroulike nageslag as vervangingsverse terug, bring dit outomaties die gewenste eienskappe in teeltroppe in. Hier word verwys na vrugbaarheid, klein kalwers by geboorte (iets waarvoor die Beefmaster bekend is), ’n korter tydsverloop voor herbesetting, verse wat op ’n vroeër ouderdom gereed is om gedek te word, gehardheid, langlewendheid en ’n goeie groeivermoë (speengewig).

In die proses kan boere ’n bestaande kudde mettertyd vervang met die ras wat die telersgenootskap meen een van die moederlynrasse in die land sal word.

Die Beefmaster in Suid-Afrika

Die Suid-Afrikaanse Beefmaster word geteel en geselekteer om optimaal in ál die klimaatstoestande van Suider-Afrika te produseer. Elke dier is die produk van toegewyde telers se seleksie en prestasietoetsing, met die klem op funksionele doeltreffendheid. Dit is nogtans goeie praktyk om bulle van telers in ’n mens se eie omgewing te koop om die probleme met aanpassing vry te spring.

Op vanjaar se Nampo-Oesdag buite Bothaville was die telersgenootskap verras deur die spontane wyse waarop boere by die kraampie kom vertel het van die sukses wat hulle met Beefmasterbulle by hul kommersiële koeie behaal. Boere het gesels oor hul eerste kalweroes, die puik vervangingsverse, die verhoogde speengewig van die hele kalweroes, die bekostigbaarheid van die bulle en die hanteerbaarheid van die kalwers.

Tweede en derde kruisings met Beefmasterbulle lewer ’n steeds beter speengewig. ’n Boer wat ’n heen-en-weer-kruisteeltstelsel gebruik, het gesê hy het die oplossing gekry: Hy gebruik nou slegs Beefmasterbulle. Die afgelope twee jaar ondervind telers wat tot die genootskap behoort ’n ongekende vraag na goeie bulle. Die ingeligte en ernstige beesboer weet waarna hy soek en hy kry dit in die Beefmaster. Maar die genootskap waarsku kopers van Beefmasterbulle om slegs bulle van geregistreerde telers te koop of op veilings wat onder die beskerming van die genootskap aangebied word.

Dr. Hans Coetzee is die voorsitter van die Beefmasterbeestelersgenootskap.

Navrae: Me. Helga Prinsloo, tel. 056 817 2404, of gesels met ’n Beefmaster-teler of iemand in u omgewing wat dié bulle gebruik. Inligtingpakkies is beskikbaar.


Bron/Source:

Embryo Plus

Briggs, H.M. & D.M. Briggs. Modern Breeds of Livestock. Fourth Edition. Macmillan Publishing Co. 1980
Promotional materials. Beefmaster Breeders United, San Antonio, Texas
Photographs: Beefmaster Breeders United, San Antonio, Texas - Ernie Gill
Landbouweekblad 13 Julie 2007

Skakels/Links:

Studbook
Wikipedia: Beefmaster